Nieuws

Zorgen rondom oorlog in Oekraïne

Nederlanders volgen de oorlog in Oekraïne op de voet en maken zich zorgen. Men leeft mee met de slachtoffers. Maar we houden ook ons hart vast voor wat dit betekent voor de wereldorde en voor ‘onszelf’. Denk daarbij aan de vluchtelingenstromen, duurdere levensmiddelen en hogere energieprijzen. Naast de zorgen, brengt de oorlog ook een golf van solidariteit op gang. Zo wordt er massaal kleding en voedsel ingezameld.

Alle veiligheidsregio's hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Ook de regio West-Brabant bereidt zich hier op voor waarin de veiligheidsregio, gemeenten en hulpverleningsorganisaties samenwerken.

“WijZijn Traverse Groep volgt de ontwikkelingen en is nauw betrokken bij de organisaties die op dit moment invulling geven aan de eerste opvang. Mocht er de komende maanden ondersteuning nodig zijn, bijvoorbeeld bij de begeleiding van vluchtelingen en/of gastgezinnen, dan staan we hiervoor klaar. In deze regio weten we elkaar goed te vinden en dat is van belang bij de samenwerking op dit soort cruciale momenten,” aldus bestuurder Ad van Rijen.

In elke gemeente is er aandacht voor de oorlog in Oekraïne en kun je de activiteiten online volgen.

Inwoners die zich zorgen maken of die in de problemen dreigen te komen, kunnen contact opnemen met de medewerkers in de gemeenten waar ze woonachtig zijn. Juist op dit soort momenten zijn we er om mensen te ondersteunen.

Stel uw vraag