Nieuws

Vernieuwde aanpak dakloosheid sluit naadloos aan bij aanpak in West-Brabant

Begin juni 2022 informeerden staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister De Jonge (BZK/VRO) en minister Schouten (SZW) de Tweede Kamer over nieuwe plannen voor de aanpak tegen dakloosheid. Binnen deze nieuwe aanpak moeten daklozen voortaan zo snel mogelijk een eigen woonplek krijgen. Daarnaast is er meer aandacht voor preventie. Esther de Jongh, gebiedsmanager van de Maatschappelijke Opvang van WijZijn Traverse Groep, is enthousiast over deze ontwikkelingen. Het sluit heel goed aan bij de aanpak die er in West-Brabant is. Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk gezien het tekort aan noodopvang.

Door ervaringsdeskundigen ontstaat er herkenning en vertrouwen

“Er is in Nederland een steeds grotere groep mensen die buiten de boot van onze samenleving valt. Met ‘de brede aanpak dak- en thuisloosheid’ geven wij in de regio West-Brabant de ondersteuning aan deze mensen flexibel en mensgericht vorm. We spreken niet over cliënten, maar met onze gasten. We werken samen aan hun herstel. Zij geven aan wat en wie zij nodig hebben om in beweging te komen en hun dromen waar te maken. Onze aanpak is erop gericht om te voorkomen dat iemand dakloos wordt. We hebben daarvoor het ‘eropaf-team’.  De taak van het eropaf-team is om kwetsbare en zorg mijdende mensen te vinden, te binden en dan vooral te doen wat echt nodig is. We denken daarbij los van de bestaande kaders en regelgeving. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen ontstaat herkenning en vertrouwen. Want wie begrijpt jou nou beter dan diegene die hetzelfde heeft meegemaakt of die weet hoe het is om weer te herstellen na een zware periode in het leven?.”

Stabiele financiële situatie

“Bijna alle dak- en thuislozen hebben één ding gemeen: ze hebben geen geld meer voor een dak boven hun hoofd. Voor de doorstroom naar een eigen woning is een stabiele financiële situatie nodig. Binnen de brede aanpak is er daarom het ‘schuldhulpverleningsteam’. Door onze specialistische inzet vanuit de brede aanpak hebben wij de tijd en expertise om de gast naar een stabiele financiële situatie te helpen op het eigen tempo van de client. Hierbij werken we regelmatig samen met bewindvoering en andere ketenpartners en zoeken we naar passende oplossingen.”

Talenten en dromen

“In onze aanpak kijken we altijd naar talenten en dromen, waar ben je goed in, waar zit jouw kracht? Die potentie is ontzettend belangrijk om vooruit te komen en weer toekomstperspectief te krijgen. De Talententour is daar een mooi voorbeeld van. De toer is gericht op jongvolwassenen die vastlopen en hulp nodig hebben om een volgende stap in hun leven te zetten. Gedurende 3 maanden worden zij uitgedaagd om met hun persoonlijke ambities en talenten aan de slag te gaan. De jongeren maken voor deelname zelf een persoonlijk plan en stellen hun eigen team samen. Doel is dat ze in hun kracht komen te staan. Na deelname zijn ze in staat om een volgende stap te zetten die bij hen past, hen helpt en waar zij zich goed bij voelen. We geloven in deze talententour en willen hier, zodra hier subsidie voor beschikbaar komt, invulling aan gaan geven.”

Noodzaak voor nieuwe aanpak

“De plannen van het kabinet sluiten naadloos aan bij de brede aanpak in onze regio. We zien ook de noodzaak. We hebben hard gewerkt om de kwaliteit van de ondersteuning te versterken, echter zonder perspectief op huisvesting is het ontzettend lastig voor de gasten om vol te houden en er vertrouwen in te houden. Daarnaast is het schrijnend dat we door gebrek aan uitstroom niet altijd meer direct noodopvang kunnen bieden. Ook is er een toename van het aantal gezinnen dat op straat komt te staan, met name door uithuiszettingen binnen de particuliere woonsector. We geven graag gezamenlijk invulling aan de nieuwe aanpak zodat we kunnen voorkomen dat meer mensen dakloos worden. Daarnaast nodigen we de staatssecretaris uit om een kijkje te nemen in West-Brabant en kennis op te doen van onze regionale aanpak.”

Wil je meer weten over de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid’? Stuur een e-mail naar communicatie@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag