Nieuws

Crisishulp in regio Bergen op Zoom vanaf 1 januari lokaal georganiseerd

Inwoners in acute psycho-sociale nood kunnen 24/7 contact opnemen met het Meldpunt Crisiszorg op telefoonnummer 0800 – 5099. Vanaf 1 januari 2023 worden de meldingen in de regio Bergen op Zoom, die bestemd zijn voor het Maatschappelijk Werk, zowel overdag als ’s avonds, opgevolgd door de professionals van WijZijn Traverse Groep. Hierdoor kunnen de vragen lokaal nog beter worden opgepakt. Bovendien voorkomt het dat mensen met verschillende organisaties en personen te maken krijgen.

Tot 1 januari 2023 wordt de crisishulp, buiten kantooruren, voor de regio Bergen op Zoom ingevuld door IMW Breda en omgeving. Vanaf 1 januari pakt WijZijn Traverse Groep dit op. Dat betekent dat meldingen van inwoners uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Halderberge die binnenkomen bij het Meldpunt Crisiszorg, dan ook na 17.00 uur door de professionals van WijZijn worden opgevolgd. Meldingen buiten dit werkgebied worden door IMW Breda en omgeving opgepakt.

Per jaar gaat het om circa 50 meldingen die na 17.00 uur binnenkomen in de regio Bergen op Zoom waarvan de meesten telefonisch worden afgehandeld. Daarbij gaat het onder andere om meldingen over huiselijk geweld, dakloosheid en mensen met verward gedrag.

Optimale lokale verbinding

Het Maatschappelijk Werk Crisis Team biedt lokaal adequate ondersteuning door erop af te gaan, psycho-sociale noodhulp te verlenen en (indien nodig) door te verwijzen. Samen zorgen ze dat mensen op elk moment worden gezien en gehoord en dat niemand tussen wal en schip valt. Daarmee is er per 1 januari 2023 een sluitende keten op het gebied van psycho-sociale noodhulp buiten kantooruren met een optimale lokale verbinding en opvolging. Het draagt bovendien bij aan de deskundigheid van de professionals. Ze leren van elkaar en ervaren wat werkt en wat niet en leggen deze werkwijze vast.

Meer informatie

Neem voor meer informatie hierover contact op met:
Esther de Jongh (gebiedsmanager) esther.dejongh@wijzijntraversegroep.nl
Marc Smulders (kwartiermaker) marc@impekt.nl

Stel uw vraag