Nieuws

Aanpak dakloosheid draagt bij aan een thuis voor iedereen

In december 2022 presenteerde staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Het plan moet er voor zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd. WijZijn Traverse Groep (WijZijn) geeft, vanuit centrumgemeente Bergen op Zoom, invulling aan de Maatschappelijke Opvang in 6 gemeenten waaronder Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge. “De landelijke en regionale aandacht voor deze problematiek is enorm belangrijk om gezamenlijk het verschil te maken voor mensen zonder een thuis. Daarmee kunnen we daadwerkelijk dakloosheid terugdringen, aldus Esther de Jongh, gebiedsmanager Maatschappelijke Opvang. 

Zes actielijnen

Voor het Actieplan Dakloosheid 2023-2030 zijn zes inhoudelijke actielijnen opgesteld.

  • Versterken bestaanszekerheid: borging van het bestaansminimum
  • Preventie: voorkomen dakloosheid is altijd het beste
  • Wonen Eerst: iedereen een eigen woonplek met ondersteuning op maat
  • Integraal werken in de uitvoering: regie, snelheid en menselijke maat
  • Geen beleid zonder ervaringskennis: beleid wordt gemaakt, getoetst en uitgevoerd met mensen met ervaringskennis
  • Inclusieve aanpak: aandacht voor jongeren, LHBTIQ+ en dakloze EU-burgers

Integrale aanpak

“In centrumgemeente Bergen op Zoom hebben we een brede aanpak om dak- en thuislozen weer een thuis en een toekomst te bieden. Met deze aanpak geven we de ondersteuning aan mensen in de Maatschappelijke Opvang flexibel en mensgericht vorm. Samen werken we aan hun herstel. Zij geven aan wat en wie zij nodig hebben om in beweging te komen en hun dromen waar te maken. Met dit actieplan wordt vanuit het kabinet de urgentie gezien om dakloosheid aan te pakken. Daarmee is het ondersteunend aan de weg die we in deze regio met elkaar zijn ingeslagen.”

_NFF3189.jpg

Toekenning subsidie 2023-2025

Naast landelijk, heeft dit thema ook regionaal prioriteit. In december 2022 hebben we, vanuit de aanbesteding door de centrumgemeente Bergen op Zoom, opnieuw de opdracht voor de Maatschappelijke Opvang gegund gekregen voor de periode van drie jaar met de optie tot verlenging. “Hieruit spreekt een groot vertrouwen. Het biedt ons de mogelijkheid om onze aanpak ook de komende jaren voort te zetten en te borgen. Daarnaast kunnen we hierin ook verder ontwikkelen op basis van de behoefte die er leeft bij onze gasten. Iedereen verdient een thuis en een stabiele leefomgeving. We ondersteunen mensen die in een situatie terecht zijn gekomen waarbij dat niet meer zo vanzelfsprekend is. Het is enorm waardevol dat zowel landelijk, als regionaal, hier aandacht voor is zodat we hierin gezamenlijk kunnen optrekken.”

Bezoek wethouders en ambtenaren

Op 21 december 2022 bezochten wethouders en ambtenaren van de zes gemeenten de locatie van de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom. Zo konden ze met eigen ogen zien wat we hier doen. De wethouders waren onder de indruk van de aanpak maar ook van de invulling van de locatie. Het voelde voor hen écht als een warme plek waar we doen wat nodig is. “Een groter compliment kunnen we niet krijgen.”

Stel uw vraag